EBSR Chapter Contacts


Ajmer – Sh. Ravi Toshniwal

91-9829071778

Jodhpur- Lions Rajendra Jain

91-9314419846

Udaipur- Sh. B. S. Bhandari

91-9460487344

Kota- Dr. K.K.Kanjolia

91-9214311001

Pali- Sh. Hukmi Chand Mehta

91-9252066000

Bhilwara- Sh. Suresh Bhadada

91-9413358642

BBJ- Dr. Kulwant Kaur

91-8386900102

Alwar- Dr. Harsh Kumar

91-9414216176


Manager -          08559900955

Asst.Manager -  09782090206

Secretary -          09829214013

Office No. -         0141-2604117