List Of Financial Donors 2022-2023

EYE BANK SOCIETY OF RAJASTHAN, JAIPUR

List of Financial Donors

for the period 2022-23 (As on 31.03.2023)

S. No. Name
1 ABC Overseas Pvt. Ltd. (Sh N.K Singhi)
2 Ms. Fashion & Styles (Shri Rakesh Chopra)
3 B.L. Sharma
4 Suresh Chandra Mehta
5 Ramesh Bhandari
6 Kaushalya Bhandari
7 PC Mishra
8 Ranjit Singh Kumat
9 Nagendra Jain
10 Adarsh Chug
11 B.K. Zutshi
12 Shimla Bhandari
13 Usha Bapna
14 Anita Vaidya
15 Gaurav Sharma
16 Ram Sharan Tambi
17 Ms Maya Tondon
18 Satish Chand Mehta
19 Ruchi Bhandari
20 Charu Goyal
21 O.P. Agarwal
22 Shikhar Chand Mehta
23 Kamal Pangariya
24 Rajendra Singh Bhandari
25 Anju Jain
26 Popular Printers (Nirmal Goyal)
27 Prof. H.S Sharma
28 Ms.Paale Verma
29 Perfect Solution(Hari Chand Sachdeva)
30 Vinay Chand Sacheti
31 Sonali Yazd Goiporia
32 Umrao Devi Surendra Mohan Charitable Trust(N.C Dandia)
33 Ashok Kumar Bhandari
34 Arun Kumar
35 N.S Sisodia
36 I.C Srivastava
37 Kamal Developers Pvt.Ltd.
38 D.C Samant
39 S.C. Derashri
40 K.K. Bakiwala
41 Rajendra Shekhar
42 N.C Dandia
43 S S Bissa
S. No. Name
1 Rajasthan State Mines and Mineralas Limited, Udaipur
2 RIICO, Jaipur
3 Shriram General Insurance Pvt. Ltd., Jaipur
4 Pdt. Badri Prasad Maharishi Charitable trust
5 Dr. CBS Cyber Foundation
6 Utthan Charitable Trust
7 Management Development Academy
8 Jalte Deep
9 Homes For orphans
10 Kamal Developers Pvt Ltd.
11 Smt. Vimlesh jain
12 Sh Ganpat Singh Singhvi
13 Shri Rakesh Chopra
14 Sh B.L Sharma
15 Sh Rajendra Singh Bhandari
16 Smt. Usha Bapna
17 Ms. Apoorva Vig
18 Sh Mohan Raj Jain
19 Sh Kamal Kishore Baid
20 Sh Shirish Mody
21 Sh Laxman Bolia
22 Sh Suraj Raj Mehta
23 Sh Shyam Sunder Bissa
24 Sh Pushpa Mehta
25 Ms Kamal Pangariya
26 Ms Anita Vaidya
27 Sh Sudhansh Pant
28 Lt. Col Chandra Prakash Verma
29 Sh Pravin Nanalal Shah
30 Sh kranti Kumar Bakiwala
31 Sh S.C Derashri
32 Sh Ashok kumar Bhandari
33 Ms Kamla Mehta
34 Ms Shimla Bhandari
35 Sh Hari Shankar Sharma
36 Brigadier Kuldeep Chokkar
37 Ms. Maya Tandon
38 Ms Anajana S Mathur
39 Sh Nagendra Kumar Jain
40 Smt. Alka Kala
41 Sh Ram Sharan Tambi
42 Sh Ramesh Kumar Arora
43 Sh C L Dua
44 Sh Dinesh Arora
45 Sh Nihal Chand Dandia
46 Ms Mridula Dugar